T. I. E. To
TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando

En Togolanda estas multaj Esperantistoj kaj funkcias landa asocio kun la nomo UTE (Unuiĝo Togolanda por Esperanto). Tiu ĉi havas kvar ĉefajn rubrikojn :

Informadon, Instruadon, utiligadon kaj realigon de projekotoj. Pri la unua rubriko zorgas JOTE (Junulara organizo de Togolandaj Esperantistoj). TIETo estas la respondeculo pri la dua rubriko, la instruado, plej trafe la edukado. Dum la estraro de UTE prizorgas la trian rubrikon, la kvaran prirespondecas la fondaĵo HP (Unu Homaro, Unu planedo). Kun tiu ĉi labordivido ene de la Togolanda movado, Esperanto pli kaj pli disvastiĝas en la lando, kie okazis la 13-a nacia kongreso en decembro 2005. La eduka fako de UTE dum la kongreso, kiel kutime dum ĉiuj aliaj, instruis kaj ekzamenis. Necesas funde koni la instrufakon.

Kopirajto 2006 TIETo
Ĉi tiu retpaĝaro estas gastigata ĉe Esperanto.Org.
Ĉio por aŭ pri, sed ĉiam per, La Internacia Lingvo.